50.089362205636, 14.431839808283

50.089362205636, 14.431839808283

Sídlo společnosti

COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.

Na Poříčí 1042/16
110 00 Praha 1
IČ: 629 15797
DIČ: CZ62915797
Společnosti je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35567

Bankovní spojení

Č. ú: 2113236203/2700
IBAN: CZ5227000000002113236203
UniCreditBank, Želetavská 1525/1, Praha 4
Přijímáme pouze CZK

Obchodní rejstřík

Jsme zapsáni jako společnost s ručením omezeným v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 35567. Datum zápisu: 14. března 1995.

Registrace na ÚOOÚ

Jsme registrováni jako správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů, registrační číslo 00022494.

Vedení společnosti

Restaurace

Jiří Malec
Director of operations

Marketing

Catering Coloseum

Jan Barták
Director of business development
Michal Novák
Catering personal manager

Divize Coloseum Catering Sport

Jiří Jarmara
provozní ředitel Divize Sport

Centrální sklad

Martin Pražák
ředitel Pragogastro